Ul. Stefana Czarnieckiego 13
53-650 Wrocław

71 740 50 04
kontakt@biuroksiegowe.wroclaw.pl

Pn - Pt 8.00 - 16.00
Weekend nieczynne

Kadry i płace

Naszym Klientom proponujemy:

ZARZĄDZANIE KADRAMI:

 • zakładanie, prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji osobowej kadry zatrudnianej przez przedsiębiorstwo,
 • pomoc przy tworzeniu i weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej oraz ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników (o zatrudnieniu i zarobkach),

ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ PŁAC W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z literą prawa i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • rozliczanie pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR

Inne usługi w zakresie prowadzenia kadr i płac

 • sporządzanie umów dodatkowych ( umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.)
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,
 • sporządzanie przelewów na rzecz ZUS, US i innych instytucji

Kompleksowe usługi kadrowe Wrocław

Każdy, kto zatrudnia chociaż jedną osobę, wie, jak wiele obowiązków wiąże się z obsługą kadr. Szczególnie małe firmy nie zawsze mają wystarczającą liczbę pracowników, aby poradzić sobie z tym samodzielnie. Nie musisz od razu tworzyć działu kadrowego. Wystarczy zlecić te zadania firmie, która ma w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie. To tańsze i bardziej rozsądne rozwiązanie.

Wybierając usługi kadrowe Wrocław, otrzymasz pełną i kompleksową obsługę każdego zatrudnionego pracownika. Zajmiemy się wszystkim, od sporządzenia umowy, przez kontrole badań i szkoleń, po sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Poprowadzimy ewidencję czasu pracy pracownika, ewidencję urlopową, a także zadbamy o aktualność badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Będziemy też archiwizować i przechowywać wszystkie dokumenty kadrowe.

Usługi płacowe Wrocław – dlaczego warto skorzystać?

Pracownikom warto zapewnić profesjonalną opiekę. Decydując się na usługi płacowe Wrocław, nie musisz się martwić o wypłaty podatki dochodowe czy składki ZUS. Nasi specjaliści zajmą się wszystkimi aspektami dotyczącymi wynagrodzeń. Będą prowadzić ewidencję wynagrodzeń i listy płac. Wyliczą podatki i sporządzą odpowiednie deklaracje dla urzędów.

Nie będziesz musiał też martwić się o uwzględnianie w płacach różnego rodzaju zasiłków. Zrobimy to za ciebie. W ramach takiej usługi możesz liczyć również na obsługę urlopów pracowniczych, obsługę płac rady nadzorczej spółki, oraz sporządzenie deklaracji podatkowych.

Niższe koszty – outsourcing kadrowo-płacowy Wrocław

W ramach tego typu usług oferowana jest również dodatkowa pomoc w zakresie sporządzenie dodatkowych umów (na przykład takich o zakazie konkurencji, czy zakresie odpowiedzialności),  regulaminów, a także wykonywania niezbędnych przelewów na konta pracownicze. Także do ZUS-u i urzędów.

Jeżeli zależy Ci na obniżeniu kosztów działalności firmy, doskonałym rozwiązaniem jest outsourcing kadrowo-płacowy. Wrocław to miejsce, w którym gwarantujemy niezawodną obsługę. Nie wymaga on posiadania dodatkowego biura ani zatrudniania kolejnych pracowników. W niższej cenie dostaniesz kompleksową obsługę, a Twoi pracownicy mogą liczyć na rzetelność i terminowość obsługi zarówno umów, jak i płac oraz zasiłków.

Kiedy potrzebujesz usługi kadrowo-płacowej?

Usług z zakresu płac i kadr możesz potrzebować niezależnie od tego, czy zatrudniasz trzech, czy trzydziestu pracowników. Jeżeli nie masz dedykowanej do tego osoby, która ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zna aktualne przepisy, zleć te zadania profesjonalistom.