Ul. Stefana Czarnieckiego 13
53-650 Wrocław

71 740 50 04
kontakt@biuroksiegowe.wroclaw.pl

Pn - Pt 8.00 - 16.00
Weekend nieczynne

Aktualności

Jak zarządzać kosztami przedsiębiorstwa

Jak zarządzać kosztami przedsiębiorstwa?

Opublikowano: 07 marca 2022

Każde przedsiębiorstwo ponosi koszty, które są bezpośrednią częścią działalności każdej firmy. Jeżeli chcemy świadczyć usługi lub oferować produkty, musimy w jakiś sposób uprzednio zapłacić za materiały, półprodukty lub kapitał ludzki. Właściciel hali produkcyjnej musi opłacić czynsz, podobnie jak osoby zarządzające salonem fryzjerskim.

Spis treści:

 1. Jak powinniśmy dzielić koszty?
 2. Charakterystyka kosztów zmiennych oraz stałych
 3. Granica między kosztami, a wydatkami

Jak powinniśmy dzielić koszty?

W przypadku zarządzania kosztami naszej firmy warto podążać utartymi wcześniej szlakami. Najczęściej stosuje się podział kosztów na rodzaje. Daje to bardzo dużą przejrzystość i pozwala przedsiębiorcy realnie ocenić poniesione koszty działaności przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do tego rachunek zysków i strat, który przede wszystkim pełni funkcję porównawczą. Koszty dzielimy na:

 • usługi zewnętrzne
 • podatki i opłaty
 • amortyzacja oraz zużycie materiałów
 • wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia
 • pozostałe koszty

Warto pamiętać, że to nie jedyny stosowany sposób podziału kosztów. Można również zastosować inne kategorie, takie jak miejsce powstawania, czas czy też związek z otrzymanymi przychodami.

Charakterystyka kosztów stałych oraz zmiennych

Nie trzeba posiadać doktoratu z zarządzania, aby zrozumieć różnicę pomiędzy kosztami stałymi, a zmiennymi. Koszty stałe dotyczą regularnych opłat w dłuższym okresie czasu. Należą do nich między innymi:

 • wynagrodzenie administracji
 • amortyzacja maszyn
 • czynsz za najem lokalu bądź większej powierzchni magazynowej/produkcyjnej
 • ubezpieczenie

Jeżeli chcemy zakupić nowe maszyny czy zmienić lokal, należy również liczyć się ze zmianą całej struktury kosztów przedsiębiorstwa.

Koszty zmienne związane są bezpośrednio z produkcją. W zależności od rozwoju przedsiębiorstwa musimy stale podnosić niektóre koszty, aby móc zwiększyć produkcję. Do kosztów zmiennych należą:

 • wynagrodzenie za przepracowane godziny dla pracowników
 • koszty energii
 • nakłady na surowce
 • towary oraz materiały

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zarządzania kosztami przedsiębiorstwa, sprawdź naszą ofertę controllingu!

Granica między kosztami, a wydatkami

Warto rozróżniać te dwa pojęcia, ponieważ nie można używać ich zamiennie. Koszt ponosimy tylko i wyłącznie przy okazji wytworzenia produktu. Wydatek natomiast wcale nie musi być powiązany bezpośrednio z produkcją i może przekształcić się w stratę lub koszt nadzwyczajny. Czasami jednak granica między kosztami a wydatkami się zlewa. Dobrym przykładem jest paliwo. Sam jego zakup oznacza wydatek. Z drugiej strony jego zużycie na dojazd do klienta można bez problemu nazwać kosztem.