Ul. Stefana Czarnieckiego 13
53-650 Wrocław

71 740 50 04
kontakt@biuroksiegowe.wroclaw.pl

Pn - Pt 8.00 - 16.00
Weekend nieczynne

Analizy finansowe

Analizy finansowe = Outsourcing kompetencji Dyrektora Finansowego

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które nie zatrudniają dyrektora finansowego, jednak widzą potrzebę wsparcia doradcy/eksperta w procesie wzrostu, w identyfikacji szans, zagrożeń, oraz znalezienia oszczędności

Najczęściej przedmiotem naszych usług pozostają:

  • sporządzanie raportów / zestawień na potrzeby zarządu oraz sprawozdań finansowych,
  • kompleksowa analiza działalności – przeprowadzenie niezależnego audytu finansowego i sporządzenie raportu nt. kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • doradztwo przy zakładaniu i organizacji działów finansowo – księgowych,
  • analizę rentowności projektów, produkcji, współpracy z kontrahentem
  • analizę wykonania budżetu i rozliczenie odchyleń,
  • nadzór nad przepływami pieniężnymi i ich planowanie
  • opracowywanie sposobów na optymalizowanie kosztów działalności,
  • inne zestawienia, analizy raporty zgodnie z zamówieniem Klienta